Petuah Sang Kiai

Oleh: Wawan Aprianto

Sang Kiai
Engkaulah cahaya penerang
bagi kehidupan ini
Engkaulah teladan di muka bumi
Engkau bekali kami
petuah suci
Sebagai bekal menuju kehidupan
kekal abadi

Sang Kiai
Kau tanamkan pada diri kami
akhlak terpuji
Kau didik kami
menjadi khalifah
setiap derap langkah kami
selalu ku niatkan
untuk beribadah

Sang Kiai
Darimu kau bimbing kami
budi pekerti luhur
Setiap nasihat ku amalkan
sepenuh hati
mengharap ridho Sang Ilahi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *